NEODRAIN PIPE

ท่อนีโอเครน / NEODRAIN PIPE

ท่อนีโอเครน / NEODRAIN PIPE

ท่อนีโอเดรน (NOEDRAIN) เป็นท่อสำหรับระบายน้ำใต้ดินที่ผลิตจากโพลีเอทธีลีน (Poly Density Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพสูง อีกทั้งยังสามารถทนทานต่อกรด-ด่าง หรือสารเคมีต่างๆได้ดี นอกจากนี้ยังออกแบบท่อให้มีรูปที่เป็นส่วนรับน้ำได้มากเป็นพิเศษ ทำให้ช่วยระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการอุดตัน

คุณลักษณะสำคัญ

 • ระบายน้ำได้รวดเร็ว
 • โครงสร้างท่อแข็งแรง
 • น้ำหนักเบา
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • ติดตั้งง่าย

ประเภทของงาน

 • งานสนามบิน
 • งานสนามกีฬา
 • งานถนน
 • งานคันดิน
 • งานจัดสวน
 • งานสนามกอล์ฟ
 • งานบำบัดน้ำเสีย


ประโยชน์ของการใช้งาน

 • ใช้ในการระบายน้ำบนผิวดิน
 • ใช้ป้องกันการอ่อนตัวของดิน
 • ใช้ในการระบายน้ำใต้ผิวดิน
ขนาดความยาวมาตรฐาน
มม.นิ้วเมตร/ท่อน
652.56
7536
10046
12556
15066
20086