P150 , P200

P150 , P200

P150 , P200

มาตรวัดน้ำ ชนิดลูกสูบ (P150 P200)
มาตรวัดน้ำ P150 P200 เป็นมาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสุบ (Pistion Type) โดยมีตัวเรือนผลิตจากพลาสติกไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ง่ายต่อการอ่านมาตร อีกทั้งระบบป้องกังการไหลกลับของน้ำช่วยไม่ให้น้ำไหลกลับในอาคารสูง
มาตรวัดน้ำทำจากแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพสูงและมีการควบคุมขนาดของส่วนต่างๆ ตามมาตรฐาน ภายใต้การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2008

คุณสมบัติ

  • อายุการใช้งานยาวนานคุ้มค่า
  • ติดตั้งได้ทุกแนวแกน
  • มีความเที่ยงตรงสูง
  • อ่านค่าง่าย ชัดเจน
  • อัตราการไหลเริ่มแรกต่ำ
  • ลดความเสี่ยงจากการโจรกรรม
Nominal DiameterDN1520
Body threadDG3/4B32.5mmx14TPI
Connector threaddR1/2R3/4
Bogy length mm.L115154/165
Overall length mm.L1209258
Width mm.W96106
Weight without connectors kg.0.470.65
Weight without connectors kg.0.60.89