PVC PIPE

ท่อพีวีซี / PVC PIPE

ท่อพีวีซี / PVC PIPE

คุณสมบัติ

 1. ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเป็นพิเศษ
 2. ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
 3. น้ำหนักเบา
 4. การไหลสม่ำเสมอ สะดวก คล่องตัว
 5. มีความแข็งแกร่งทางกลสูง
 6. ไม่เป็นพิษหหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 7. ไม่ติดไฟ
 8. เป็นฉนวนไฟฟ้า
 9. เป็นตัวนำความร้อนที่เหลว
 10. สะดวกในการติดตั้ง และง่ายต่อการซ่อมบำรุง
 11. ราคาถูก ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • ชนิดปลายเรียบ
 • ชนิดบานหัว
 • ชนิดปลายเรียบ(เซาะร่อง)
 • ชนิดบานหัว(เซาะร่อง)

 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (O.D.)ความหนา (Thickness)
PVC 5PVC 8.5PVC 13.5
18(1/2”)22±0.152.0±0.202.5±0.20
20(3/4”)26±0.152.0±0.202.5±0.20
25(1”)34±0.152.0±0.203.0±0.25
35(11/4”)42±0.151.5±0.152.0±0.203.1±0.25
40(11/2”)48±0.151.5±0.152.3±0.203.5±0.25
55(2”)60±0.151.8±0.202.9±0.254.3±0.30
65(21/2”)76±0.202.2±0.203.5±0.255.4±0.35
80(3”)89±0.202.5±0.204.1±0.306.4±0.40
100(4”)114±0.303.2±0.255.2±0.358.1±0.50
125(5”)140±0.303.9±0.306.4±0.409.9±0.55
150(6”)165±0.404.6±0.307.5±0.4511.7±0.65
200(8”)216±0.505.4±0.358.8±0.5013.7±0.75
250(10”)267±0.706.6±0.4010.9±0.6016.9±0.90
300(12”)318±0.807.8±0.4512.9±0.7020.1±1.05
350(14”)370±0.909.1±0.5515.0±0.8023.4±1.28
400(16”)420±1.1010.3±0.6017.0±0.9026.5±1.35
450(18”)470±1.2011.5±0.6519.0±1.0029.7±1.50
500(20”)520±1.3012.7±0.7021.0±1.1032.8±1.65
600(24”)630±1.6015.3±0.8025.4±1.3039.7±2.00

 • ชนิดปลายเรียบ
 • ชนิดบานหัว

 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (O.D.)ความหนา (Thickness)
ประเภท 1ประเภท 2ประเภท 3
15(3/8”)18±0.202.0±0.20
18(1/2”)22±0.202.0±0.20
20(3/4”)26±0.252.0±0.20
25(1”)34±0.303.0±0.30
35(11/4”)42±0.353.5±0.40
40(11/2”)48±0.404.0±0.40
55(2”)60±0.504.5±0.40
65(21/2”)76±0.504.5±0.40
80(3”)89±0.505.9±0.40
100(4”)114±0.507.0±0.40
80(3”)89±0.505.9±0.404.5±0.302.5±0.25
100(4”)114±0.507.0±0.405.7±0.353.0±0.30

 • ชนิดปลายเรียบ
 
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว) JIS
 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (O.D.)ความหนา (Thickness)
15(3/8”)18±0.201.8±0.40
18(1/2”)22±0.201.8±0.40
20(3/4”)26±0.201.8±0.40
25(1”)34±0.202.7±0.60
35(11/4”)42±0.203.1±0.60
40(11/2”)48±0.203.6±0.60
55(2”)60±0.204.1±0.80
 
 
ท่อพีวีซีแข็งสำหรับงานร้อยสายไฟฟ้า และสายโทรศัพท์ (สีขาว) BS

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (O.D.)ความหนา (Thickness)
16 (3/8”)16±0.301.5±0.10
20(1/2”)20±0.301.9±0.10
25(3/4”)25±0.402.0±0.15
32(1”)32±0.402.5±0.15
40(1 ¼”)40±0.402.7±0.15
50(1 ½”)50±0.503.0±0.15

 • ชนิดปลายเรียบ
 • ชนิดบานหัว
 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกเฉลี่ย (O.D.)ความหนา (Thickness)
10(1/4”)14±0.101.1±0.10
15(3/8”)18±0.151.1±0.10
18(1/2”)22±0.151.1±0.10
20(3/4”)26±0.151.2±0.10
25(1”)34±0.151.2±0.10
35(11/4”)42±0.151.3±0.10
40(11/2”)48±0.151.3±0.10
55(2”)60±0.151.5±0.10
65(21/2”)76±0.201.8±0.10
80(3”)89±0.202.3±0.10
100(4”)114±0.302.6±0.10
125(5”)140±0.303.4±0.20