เครื่องหมาย ISO 9001 คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

รู้มั้ยครับ? เครื่องหมายต่างๆ ที่ติดอยู่บน ถังเก็บน้ำ DOS มีประโยชน์อย่างไร? ติดตามได้ในเครื่องหมายควรรู้…

เครื่องหมายควรรู้.. ตอน : ISO 9001 คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร?

ISO 9001 (International Organization for Standardization)

คือ ระบบบริหารงานคุณภาพสากล ที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เป็นการประกันคุณภาพ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ถังเก็บน้ำ DOS ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ ผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้ และตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบ

ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001

  • ในอุตสาหกรรม ถังเก็บน้ำ จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า, กระบวนการ และบริการให้ดียิ่งขึ้น
  • เพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า
  • นำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการผลิต และลดข้อผิดพลาดในการผลิต
  • ช่วยให้ได้เปรียบคู่แข่งในตลาด
  • แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพอย่างชัดเจน
  • ช่วยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากร

ผลิตภัณฑ์ ถังเก็บน้ำ DOS ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

มาตรฐานสากล ที่สามารถเชื่อถือและตรวจสอบได้

มั่นใจในคุณภาพ… มั่นใจในมาตรฐานระดับโลก

Share the Post:

Related Posts

บทความที่เกี่ยวข้อง